OPĆI IZBORI u bih 2022

 IZBORNI MARKETING

Usluge izrade web stranica, grafičkog dizajna i digitalnog marketinga za kandidate na Općim izborima u BiH 2022. godine.

Zašto smo Vam potrebni?

✔ Web stranice, društvene mreže i digitalni marketing u kombinaciji sa kvalitetnim konceptom i programom stranke i kandidata u predizbornoj kampanji, jedan su od ključnih faktora koji efektima na kreiranje javnog mišljenja, reakcija i opredjeljenja glasača, imaju i odlučujući uticaj na krajnji ishod rezultata izbora.

✔ Sa obzirom na pandemiju Covid 19, očekivati je da će digitalna kampanja biti osnovni kanal za komunikaciju i interakciju kandidata / stranki sa glasačima, tokom predizborne kampanje na opšstim izborima u BiH 2022.

✔ Web stranica i društvene mreže omogućavaju prostor za najekonomičniju prezentaciju političkog programa kandidata, podižu kvalitet, nivo i standard profesionalne prezentacije političkog kandidata, zainteresovani birači mogu čitati biografiju i druge vrijedne informacije koje ih trebaju približiti političkom kandidatu i stranki.

✔ Društvene mreže i web stranice su izvrstan su način za sticanje pozitivnih impresija i povjerenja individualnih birača, organizacija i udruženja, a idealne su i za prenošenje političkih stavova putem pisanih poruka, slika i video materijala. Opće poznato da je digitalni marketing je najpraktičniji i najeftiniji način za doseg neograničenog broja birača na svim lokacijama.

✔ Društvene mreže i web stranice pružaju mogućnosti anketiranja, analitike, psihometrije i identificiranje fokus i ciljnih grupa glasača, lokacije glasača, te komunikacije i poistovijećivanje glasača sa kandidatom. Web stranica je mjesto na kojem se digitalnim marketingom ostvaruje izuzetan doseg birača, putem društvenih mreža i Google Adsa,i kao takva može biti vrlo korisna alatka u izbornoj kampanji.

Naše usluge

 Web stranice za kandidate na Opštim izborima u BiH 2022. godine

Izrada profesionalnih responsive web stranica za kandidata ili stranku.

 Dizajn promotivnog materijala

Plakati, fyleri, brošure i vizitke. Svi formati su upotrebljivi za printanje i za promociju na društvenim mrežama.

 Izrada profesionalnih profila za kandidate na društvenim mrežama

Implementacija sadržaja, osnovnih objava sa programom i fotografijama, i dizajn cover, profilnih slika i bannera.

 Profesionalno fotografisanje kandidata

Fotografije pogodne za korištenje na društvenim mrežama, web stranici, promo materijalima ili plakatima.

 Digitalni marketing – Promocija predizborne kampanje

Promocija različitih objava, videa, reklamnih poruka, informacija, skupova i novinskih članaka. Dizajnerska obrada bannera, fotografija i videa prilagođena Google Ads i Facebook, Instagram zahtjevima. Broj promocija od 1 do 10 mjesečno, sa ukupnim dosegom (vidljivost prema korisnicima) od deset hiljada do milion mjesečno.

 Produkcija  profesionalnog promo videa za kampanju

Snimanje, obrada i montaža videa.

 Izborni dizajn i inžinjering – PR za izbornu kampanju

PR za izbornu kampanju, analiza kampanje, anketiranja, psihometrija i  identificiranje  fokus grupa i ciljnih grupa glasača,  komunikacija  i poistovijećivanje glasača sa kandidatom, usmjeravanje podrške i reakcija glasača, analiza konkurencije. Konstatna optimizacija kampanje,  koordinacija kampanje, praćenje aktivnosti, dizajn strategija i tehnika kampanje, praćenje rezultata  i statistike, upravljanje interakcijom kampanje, izvještaji, brainstorming, savjetovanje, istraživanje, priprema i implementacija marketinških tehnika.

Kontaktirajte nas:

Tel: +387 61 065-123 | E-mail: izbornimarketing@gmail.com